Musikterapi

FUNKTIONSINRIKTAD MUSIKTERAPI (FMT)

FMT-metoden är en neuromuskulär behandlingsform där musiken används som medel för att skapa kontakt, ge stimulans och aktivitet i syfte att utveckla och höja funktionsnivån hos den enskilde individen. Behandlingen genomförs alltid individuellt och går att tillämpa på olika åldrar. Metoden bygger på en samverkan mellan terapeut och adept. Metoden är ickeverbal. Det förekommer inga talade instruktioner eller anvisningar. Samtalet sker enbart genom musiken.

Metoden har visat sig framgångsrik vid koncentrations- och koordinationsproblem, stroke, förvärvade hjärnskador, skolsvårigheter, ADHD, autism, Downs syndrom med mera.

Med utgångspunkt i adeptens aktuella funktionsnivå lockar terapeuten, med musikens hjälp, adepten till nya rörelsemönster. Rörelserna organiseras av adepten själv under det musikterapeutiska arbetet, till en allt bättre och mer välfungerande kroppskontroll och till en bättre perception och andning.

Genom att se kroppens funktion kan terapeuten avläsa hjärnans organisation och utifrån detta bygga upp ett terapeutiskt arbete som så småningom leder till funktionshöjning.


MÅLGRUPPER

FMT-metoden vänder sig till många olika typer av skador och problem:

 • Utmattningssyndrom
 • Medfödda eller förlossningsskador (t.ex. CP-skador, ryggmärgsbråck)
 • Muskelsjukdomar
 • Olycksskador
 • Traumatiska skador
 • Stroke
 • Begåvningshandikapp, beteendestörningar
 • Autism och autismliknande tillstånd
 • Demenser
 • Psykiska störningar
 • Dyslexi, dyskalki
 • ADHD , koncentrationsproblem
 • Aspergers syndrom
 • Vanliga elever med särskilda behov

HUR GÅR DET TILL?

Terapeutens uppgift är att upprätta en kontakt, trygghet och samverkan med adepten. Vidare att analysera sin adept, finna den rätta funktionsnivån och starta ett terapeutiskt arbete som så småningom kan leda fram till en funktionshöjning av adeptens grundfunktioner. Till sin hjälp har terapeuten specialskriven musik, anpassad för olika nivåer.


INSTRUMENT

I FMT-arbetet använder man sig av slagverk; trummor, cymbaler och handtrummor. Slagverksinstrument är mycket vibrationsförmedlande och stimulerar därmed individens sinnesreceptorer. De är inte heller bundna till en speciell ton eller en speciell harmoni, därför kan man aldrig spela så att det inte ”stämmer” tonalt sett. Instrumenten är lätta att placera om i nya kombinationer, vinklingar och höjder.

Specialtillverkade trumstockar i olika utföranden används. Dessa är utformade i olika storlek och form, med olika känsla och tyngd för stimulering av handens utveckling.

Blåsinstrument och olika pipor används också i FMT-behandlingen för att befrämja andningen. övriga hjälpmedel är: fotklossar, höj- och sänkbar stol, sittklossar och bollar. Dessa hjälpmedel används i syfte att sträva mot en korrekt sittställning och god balans.


SAMMANFATTNING

I FMT-metoden ser man till hela människan och alla hennes funktioner. De mänskliga funktionerna måste samverka i en helhet för att kroppen ska kunna uppleva balans. Musiken får vara redskapet som stimulerar människan i hennes egen utvecklingsprocess. Ord behövs faktiskt inte som hjälpmedel. Enligt Lasse Hjelm (FMT-metodens grundare) kan ord inte strukturera en hjärna. Ord är överflödiga i utvecklingsprocessen. Det finns ingen som lär ett litet barn att krypa eller gå genom att berätta hur han/hon ska göra. Barnet lär sig själv med hjälp av sin kropp. Det lär sig med hjälp av alla sina sinnen och sin tidigare erfarenhet kopplad till upplevelsen hur det ska göra.

Det är så vi måste se på kroppen. Kroppen strävar hela tiden efter utveckling och balans. Denna utvecklingssträvan finns i våra kroppar, även i den minsta nervcell. Ibland kanske kroppen behöver något som ger utvecklingen en puff i rätt riktning, något som får kroppens egna system att sätta igång. Då är Funktionsinriktad Musikterapi en utmärkt metod som dessutom är mycket lustfylld.

FMT-metoden är utarbetad av Lasse Hjelm och har funnits sedan mitten av 1980- talet. Utbildningen till musikterapeut är 3–årig och finns vid Karlstad Universitet, Ingesunds Musikhögskola, Arvika.

Läs mer om funktionsinriktad musikterapi HÄR

Vill du prova musikterapi?

Jag önskar mer information om enskild Musikterapi med musikterapeut Diana Molltun

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Tillagd i varukorgen