Välj mellan fortbildningskurser eller utbildning

 

 

Fortbildningskurser

är fristående kurser med olika åldersinriktning som läses i egen taktUtbildning

består av ett flertal delkurser med fasta utbildningstillfällen,

som bygger på varandra med tillhörande litteraturstudier

 


 

FUNCTIONAL MUSIC 

MED MOTORIKEN I CENTRUM

där musiken får bli det redskap som används för att stimulera barnet i dess utveckling.KURSUTBUD

Både Fortbildningskurser och Utbildning bygger på följande kurser


Lilla Liten

Babyrytmik 0-1 år - Grundkurs


Lilla Pyre

Babyrytmik 0-1 år - Fortsättningskurs


Lilla Smulan

Babyrytmik 0-1 år - Fortsättningskurs


Lilla Parvel

Barnrytmik 1-3 år - Grundkurs


Lilla Plutt

Barnrytmik 1-3 år - Fortsättningskurs


Lilla Krabat

Barnrytmik 1-3 år - Fortsättningskurs


Majkens Mamelucker

Barnrytmik 3-5 år


Dantes Damasker

Barnrytmik 3-5 år


 


Både kurser och utbildning vänder sig till dig som arbetar med sång/rytmik i baby- och barngrupper (musiker, personal i förskolan och i öppna förskolor, familjecentraler, bvc och bibliotek, musiker och pedagoger inom kyrkans verksamhet, dans, sång och rytmikledare, personal i kulturskolan)
Fortbildningskurser

Fristående forbildningskurser i: Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Lund, Falun. För datum, se schema.

 


 

SCHEMA för fortbildningskurser

2019

 


25/1 Växjö Majkens Mamelucker 9.30-13.00 
Equmeniakyrkan Växjö  Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

28/1 Karlskrona Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Pingstkyrkan Karlskrona Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

28/1 Karlskrona Lilla Parvel Grundkurs 13.30-16.30 
Pingstkyrkan Karlskrona Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

4/2 Stockholm Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Andreaskyrkan Stockholm Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

4/2 Stockholm
 
Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
Andreaskyrkan Stockholm Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

15/2 Lund Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

15/2 Lund Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

4/3 Växjö Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Equmeniakyrkan, Växjö Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

4/3 Växjö Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
Equmeniakyrkan, Växjö Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

6/3 Jönköping Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Sofiagården Jönköping Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

6/3 Jönköping
 Dantes Damasker 13.00 -16.00 
Sofiagården Jönköping Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

25/3 Göteborg Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Tr-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

25/3 Göteborg
 Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
Tr-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

8/4 Kristianstad Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Östermalmskyrkan, Kristianstad  Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

8/4 Kristianstad Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00-16.00 
Östermalmskyrkan, Kristianstad  Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

26/4 Lund Lilla Pyre Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

26/4 Lund Dantes Damasker 13.00 -16.00 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

29/4 Karlskrona Lilla Smulan fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Pingstkyrkan Karlskrona Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

29/4 Karlskrona Lilla Krabat fortsättningskurs 13.00-16.00 
Pingstkyrkan Karlskrona Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

6/5 Falun Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Nybrokyrkan, Falun Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

6/5 Falun Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00-16.00 
Nybrokyrkan, Falun Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

13/5 Göteborg Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

13/5 Göteborg Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

5/9 Stockholm Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

5/9 Stockholm Majkens Mamelucker 13.00 -16.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

13/9 Lund Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

13/9 Lund Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
IOGT-lokalen Lund Anmälan/Pris/Innehåll
Kursledare: Diana Molltun

Utbildning

Utbildning med ett flertal delkurser i Lund, Stockholm, Göteborg och som intensivvariant på Gran Canaria och i Varberg


 

Utbildning till diplomerad Baby/Barnsångkonsulent

Välj mellan ordinarie- eller intensivutbildning


 

Ordinarie utbildning

Lund, Stockholm, Göteborg


Utbildningen omfattar 3 heldagar med följande delkurser: Lilla Liten, Lilla Parvel, Lilla Pyre, Majkens Mamelucker 

Utbildning till Diplomerad Baby/Barnsångkonsulent - Ordinarie utbildning


Göteborg 12/1 2019, 23/3, 18/5

Stockholm 8/9, 17/11, 23/2 2019 Nästa kursomgång: 4/5, 7/9, 23/11

Lund 29/9, 24/11, 26/1 2019 Nästa kursomgång: 27/4, 14/9, 16/11

Kursledare: Diana Molltun

Anmälan/Pris/Info

Utbildningsinnehåll/Kurslitteratur

 

 

Intensivutbildning

Intensivutbildning Varberg, Gran Canaria 


1 veckas intensivstudier med följande delkurser: Lilla Liten, Lilla Parvel, Lilla Pyre, Majkens Mamelucker

Utbildning till Diplomerad Baby/Barnsångkonsulent - Intensivutbildning


Varberg Intensivutbildning 20/5-24/5 2019

Gran Canaria Intensivutbildning 15/8-22/8 2020

Kursledare: Diana Molltun

Anmälan/Pris/Info

Utbildningsinnehåll/Kurslitteratur

Resa/Boende - Gran Canaria

 


Påbyggnadsutbildning för Baby/Barnkonsulenter IntensivutbildningIntensivutbildning Gran Canaria, Varberg


1 veckas intensivstudier med följande delkurser: Lilla Smulan, Lilla Plutt, Lilla Krabat, Majkens Mamelucker del 2, Dantes Damasker