Välj mellan fortbildningskurser eller utbildning

 

 

Fortbildningskurser

är enstaka kurser som läses i egen takt



Utbildning

består av ett flertal delkurser med fasta utbildningstillfällen,

som bygger på varandra med tillhörande litteraturstudier

 


 

FUNCTIONAL MUSIC 

MED MOTORIKEN I CENTRUM

där musiken får bli det redskap som används för att stimulera barnet i dess utveckling.




Både kurser och utbildning vänder sig till dig som arbetar med sång/rytmik i baby- och barngrupper (musiker, personal i förskolan och i öppna förskolor, familjecentraler, bvc och bibliotek, musiker och pedagoger inom kyrkans verksamhet, dans, sång och rytmikledare, personal i kulturskolan)

Fortbildningskurser

Kursutbud

 


 

* Lilla Liten

Babyrytmik 0-1 år - Grundkurs - 1 Halvdag


 

* Lilla Pyre

Babyrytmik 0-1 år - Fortsättningskurs  - 1 Halvdag


 

* Lilla Smulan

Babyrytmik 0-1 år - Fortsättningskurs - 1 Halvdag


 

* Lilla Parvel

Barnrytmik 1-3 år - Grundkurs - 1 Halvdag


 

* Lilla Plutt

Barnrytmik 1-3 år - Fortsättningskurs - 1 Halvdag


 

* Lilla Krabat

Barnrytmik 1-3 år - Fortsättningskurs - 1 Halvdag


 

* Majkens Mamelucker

Barnrytmik 3-5 år - 1 Halvdag


 

* Dantes Damasker

Barnrytmik 3-5 år - 1 Halvdag


 

 


 

SCHEMA för fortbildningskurser

2017-2018



4/12 Göteborg Lilla Pyre Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll

4/12 Göteborg Lilla Plutt Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll

11/12 Lund Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00
IOGT-lokalen Bantorget Lund  Anmälan/Pris/Innehåll
 

11/12 Lund Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
IOGT-lokalen Bantorget Lund Anmälan/Pris/Innehåll


10/1 2018 Uppsala 
Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Fyrisgården Uppsala  Anmälan/Pris/Innehåll

10/1 2018 Uppsala Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
Fyrisgården Uppsala  Anmälan/Pris/Innehåll

15/1 Göteborg Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll

15/1 Göteborg Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll


22/1 Stockholm 
Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll

22/1 Stockholm Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00-16.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll

8/2 Lund Majkens Mamelucker 9.00 -12.30 
IOGT-lokalen, Bantorget Lund Anmälan/Pris/Innehåll

12/2 Lund Lilla Pyre Fortsättningskurs 9.00 -12.30 
IOGT-lokalen, Bantorget Lund Anmälan/Pris/Innehåll

12/2 Lund Lilla Plutt Fortsättningskurs 13.30 -16.30 
IOGT-lokalen, Bantorget Lund Anmälan/Pris/Innehåll

26/2 Göteborg Dantes Damasker 9.00-12.00 
TR-huset, Göteborg  Anmälan/Pris/Innehåll


1/3 Borås 
Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Lönnen, Borås Anmälan/Pris/Innehåll

1/3 Borås Lilla Parvel Grundkurs 13.30-16.30 
Lönnen, Borås Anmälan/Pris/Innehåll


5/3 Linköping 
Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Valla Folkhögskola, Linköping  Anmälan/Pris/Innehåll

5/3 Linköping Lilla Parvel Grundkurs 13.30-16.30 
Valla Folkhögskola, Linköping  Anmälan/Pris/Innehåll


7/3 Västervik Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Västervik Anmälan/Pris/Innehåll

7/3 Västervik Lilla Parvel Grundkurs 13.30-16.30 
Västervik Anmälan/Pris/Innehåll

 

15/3 Stockholm Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll


15/3 Stockholm
 Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll


16/3 Stockholm 
Dantes Damasker 9.00 -12.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll


9/4 Göteborg 
Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll


9/4 Göteborg
 Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll


12/4 Lund 
Dantes Damasker 9.00 -12.00 
IOGT-lokalen, Bantorget, Lund Anmälan/Pris/Innehåll

23/4 Leksand Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30 
Edhultsgården, Leksand Anmälan/Pris/Innehåll

23/4 Leksand Lilla Parvel Grundkurs 13.30-16.30 
Edhultsgården, Leksand Anmälan/Pris/Innehåll

 

25/4 Leksand Lilla Smulan Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Edhultsgården, Leksand Anmälan/Pris/Innehåll

 

25/4 Leksand Lilla Krabat Fortsättningskurs 13.00-16.00 
Leksand Anmälan/Pris/Innehåll

 

4/5 Stockholm Majkens Mamelucker 9.00 -12.30 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll

 

7/5 Stockholm Lilla Pyre Fortsättningskurs 9.00 -12.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll

7/5 Stockholm Lilla Plutt Fortsättningskurs 13.00 -16.00 
Andreaskyrkan Södermalm Anmälan/Pris/Innehåll


14
/5 Göteborg Majkens Mamelucker 9.00 -12.30 
TR-huset Göteborg Anmälan/Pris/Innehåll


21/5 Umeå 
Lilla Liten Grundkurs 9.00 -12.30
Ordenshuset Umeå Anmälan/Pris/Innehåll


21/5 Umeå 
Lilla Parvel Grundkurs 13.30 -16.30
Ordenshuset Umeå Anmälan/Pris/Innehåll


22/5 Umeå
 Dantes Damasker 9.00-12.00 
Ordenshuset Umeå Anmälan/Pris/Innehåll

Utbildning

Utbildningsutbud

 


 

* Utbildning till diplomerad Baby/Barnsångkonsulent

Välj mellan ordinarie- eller intensivutbildning

 


Ordinarie utbildning

Lund, Stockholm, Göteborg, Jönköping (Ny utbildningsort vt-18)
3 Dagar. Lilla Liten, Lilla Parvel, Lilla Pyre, Majkens Mamelucker 

Intensivutbildning

Intensivutbildning Varberg, Gran Canaria 
1 vecka. Lilla Liten, Lilla Parvel, Lilla Pyre, Majkens Mamelucker




* Påbyggnadsutbildning för Baby/Barnkonsulenter Intensivutbildning

Intensivutbildning Gran Canaria, Varberg 
1 vecka. Lilla Smulan, Lilla Plutt, Lilla Krabat, Majkens Mamelucker del 2, Dantes Damasker


 

SCHEMA för utbildning

2017-2018


 

Utbildning till Diplomerad Baby/Barnsångkonsulent - Ordinarie utbildning


Göteborg 25/11, 3/2 2018, 7/4 

Stockholm 17/3, 5/5, 8/9

Lund 9/12, 10/2 2018, 14/4 

Jönköping Ny utbildningsort! 24/2 2018, 28/4, 22/9

Anmälan/Pris/Info

Utbildningsinnehåll/Kurslitteratur

 

Utbildning till Diplomerad Baby/Barnsångkonsulent - Intensivutbildning


Gran Canaria Intensivutbildning 18/8-25/8 2018

Varberg Intensivutbildning 27/5-31/5 2019

Anmälan/Pris/Info

Utbildningsinnehåll/Kurslitteratur

Resa/Boende - Gran Canaria

 


 

Påbyggnadsutbildning för Baby/Barnsångkonsulenter


Varberg Intensivutbildning 28/5-1/6 2018

Gran Canaria Intensivutbildning Augusti 2019

Anmälan/Pris/Info

Utbildningsinnehåll/Kurslitteratur

Resa/Boende - Gran Canaria